Układ równowagi - Nowe odkrycia w dziedzinie otoneurologiii
Zasady działania układu przedsionkowo-móżdżkowego wg badań i interpretacji Autora

Opis techniki wykonywania własnej próby dynamicznej.

W zaproponowanej próbie wahadłowego marszu w miejscu badany znajduje się w pozycji stojącej (tułów wyprostowany, głowa przygięta do klatki piersiowej), z zamkniętymi oczami, kończynami dolnymi wyprostowanymi w kolanach, wykonuje on w miejscu ruchy wahadłowe w przód i w tył z wysuniętą do przodu  kończyną dolną-ryc.1

Rycina1

Ryc. 1

Po zakończeniu pierwszej części próby, badany wykonuje takie same ruchy wahadłowe drugą kończyną dolną wysuniętą do przodu. Odległość wykroku w próbie powinna wynosić około 50 cm. Kończyny dolne winny być unoszone na wysokość około 10cm od podłogi. Próbę tę wykonuje się z kończynami górnymi uniesionymi w przód do poziomu. Czas trwania każdej części próby powinien wynosić około jednej minuty. Zjawiska patologiczne występujące w tej próbie polegają na obrocie wokół własnej długiej osi ciała. W przypadku dokonanego obrotu nie pozwala się badanemu otwierać oczu aż do momentu ustawienia go w pozycji wyjściowej-ryc.2.

Rycina2

Ryc. 2
Ustawianie pacjenta z zamkniętymi oczami do pozycji wyjściowej

Chodzi o to aby badany nie orientował się jakiego obrotu dokonał w czasie próby i aby przy wykonywaniu następnej części próby drugą kończyną dolną wysuniętą do przodu, nie korygował podświadomie swoich odruchów. Badany przygina głowę o 30° do klatki piersiowej, aby kanały półkoliste boczne znajdowały się w pozycji poziomej tj. w płaszczyźnie ruchu.

Copyright © 2024 Otoneurologia - Jerzy Nakiela - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.otoneurologia.com.pl/pl/publikacja/opis-techniki-wykonywania-wlasnej-proby-dynamicznej/